rys. nr 27 - treść zadań do wykonania

ten rysunek przedstawia treść zadań do wykonania