rys. nr 23 - zmiana typu danych w poszczególnych kolumnach

ten rysunek przedstawia zmianę typu danych w poszczególnych kolumnach