rys. nr 21 - rozwijanie rekordów tabeli

ten rysunek przedstawia rozwijanie rekordów tabeli