rys. nr 16 lista rekordów

ten rysunek przedstawia listę rekordów