rys. nr 13 - wynik działania przykładowej funkcji z rysunku powyżej

ten rysunek przedstawia wynik działania przykładowej funkcji z rysunku powyżej