rys. nr 10 - ilość wierszy w danych

ten rysunek przedstawia ilość wierszy w danych