Rys. nr 8 – Lista ścieżek dostępu do wszystkich pod folderów wybranego katalogu

ten rysunek przedstawia listę ścieżek dostępu do wszystkich pod folderów wybranego katalogu