Rys. nr 7 – polecenie Usuń duplikaty

ten rysunek przedstawia polecenie Usuń duplikaty