Rys. nr 4 – fragment danych z edytora zapytań Power Query

ten rysunek przedstawia fragment danych z edytora zapytań Power Query