Rys. nr 1 – ścieżka dostępu do polecenie Z folderu

ten rysunek przedstawia ścieżkę dostępu do polecenia Z folderu