rys. nr 8 - Kolorowy kod skopiowany do Edytora zaawansowanego staje się czarno-biały

ten rysunek pokazuje, że po wklejeniu kolorowego kodu do Edytora zaawansowanego staje się on czarno — biały