rys. nr 7 - Struktura wpisanej funkcji

ten rysunek przedstawia to, że notepadd pokazuje strukturę wpisanej funkcji