rys. nr 4 - kolorowy kod M w notepadzie ++

ten rysunek przedstawia pokolorowany kod M