Rys. nr 9 – Wyniki zwracane przez funkcję PODAJ.POZYCJĘ

ten rysunek przedstawia wyniki zwracane przez funkcję PODAJ.POZYCJĘ