Rys. nr 7 – Suma trzech wartości otrzymanych z funkcji INDEKS

ten rysunek przedstawia sumę trzech wartości otrzymanych z funkcji INDEKS