Rys. nr 6 – Wyniki zwrócone przez funkcje INDEKS (z użyciem funkcji JEŻELI i N)

ten rysunek przedstawia wyniki zwrócone przez funkcje INDEKS (z użyciem funkcji JEŻELI i N)