Rys. nr 5 – rozlanie wyników funkcji INDEKS

ten rysunek przedstawia rozlanie wyników funkcji INDEKS