Rys. nr 3 – tylko jedna wartość zwrócona przez funkcję INDEKS

ten rysunek przedstawia tylko jedną wartość zwrócona przez funkcję INDEKS