Rys. nr 12 – zsumowana punktacja poszczególnych zawodników

ten rysunek przedstawia zsumowana punktacja poszczególnych zawodników