Rys. nr 10 – błąd zwrócony przez funkcję INDEKS

ten rysunek przedstawia błąd zwrócony przez funkcję INDEKS