Rys. nr 4 – formuła funkcji LICZ.JEŻELI dla komórki C3

ten rysunek przedstawia formułę funkcji LICZ.JEŻELI dla komórki C3