Rys. nr 2 – ręczne numerowanie produktów w danej kategorii

ten rysunek przedstawia ręczne numerowanie produktów w danej kategorii