rys. nr 45 - lista par sprzedawca – produkt, zawierającą każde możliwe połączenie

ten rysunek przedstawia listę par sprzedawca – produkt, zawierającą każde możliwe połączenie