rys. nr 44 - ustawienia sposobu wstawienia danych z zapytania

ten rysunek przedstawia parametry załadowania danych do Excela