rys. nr 43 - polecenie Załaduj do (ponieważ wstawiliśmy dane jako połączenie)

ten rysunek przedstawia polecenie Załaduj do (ponieważ wstawiliśmy dane jako połączenie)