rys. nr 4 - polecenie zaczytania danych z tabeli/zakresu

rys. nr 4 — polecenie zaczytania danych z tabeli/zakresu