rys. nr 39 - dane ze zmienionymi wartościami null

ten rysunek przedstawia dane po zmianie wartości null na zero