rys. nr 38 - okno Zamieniania wartości

ten rysunek przedstawia okno, gdzie możemy ustawić że wartość null chcemy zastąpić wartościa zero