rys. nr 36 - Dane po zmianie nazwy kolumny

ten rysunek przedstawia dane po zmianie nazwy kolumny