rys. nr 35 - Zmiana nazwy kolumny w pasku formuły

ten rysunek przedstawia gdzie należy zmienić nazwę kolumny w pasku formuły