rys. nr 34 - rozwinięte dane

ten rysunek przedstawia rozwinięte dane