rys. nr 32 - pusta tabela dla sprzedawcy, który nie sprzedał danego produktu

ten rysunek przedstawia pustą tabelę dla sprzedawcy, który nie sprzedał danego produktu