rys. nr 31 - lista wszystkich możliwych par sprzedawca – produkt oraz ilość tych produktów z zapytania tGrupowanie

ten rysunek przedstawia listę wszystkich możliwych par sprzedawca – produkt oraz ilość tych produktów z zapytania tGrupowanie