rys. nr 30 - Okno Scalania z ustawionymi parametrami

ten rysunek przedstawia ustawione parametry w oknie Scalania