rys. nr 25 - Pary sprzedawca - produkty

ten rysunek przedstawia pary sprzedawca z unikatową listą produktów