rys. nr 23 - polecenie Kolumna niestandardowa z karty Dodaj kolumnę

ten rysunek przedstawia polecenie Kolumna niestandardowa z karty Dodaj kolumnę