rys. nr 2 — zestawienie danych ze sprzedawcami, którzy nie sprzedali danego produktu