rys. nr 19 - Zmiana nazwy kolumny

ten rysunek przedstawia zmianę nazwy kolumny