rys. nr 17 - Sortowanie danych od A do Z

ten rysunek przedstawia polecenie sortowania danych od A do Z