rys. nr 16 - polecenie Usuń duplikaty

ten rysunek przedstawia polecenie Usuń duplikaty z grupy poleceń Usuń wiersze