rys. nr 14 - dane po usunięciu niepotrzebnych kolumn

ten rysunek przedstawia dane po usunięciu niepotrzebnych kolumn