rys. nr 11 - Okno Grupowania według

ten rysunek przedstawia okno Grupowania według, gdzie możemy ustawić jego parametry