W dzisiejszym wpisie nauczymy się czym są funkcje nietrwałe, ulotne w Excelu. Bill Szysz często wypowiada się, żeby nie korzystać z tych funkcji. Są to przede wszystkim takie funkcji jak: PRZESUNIĘCIE, TERAZ, DZIŚ, LOS, LOS.ZAKR, ADD.POŚR, KOMÓRKA – w zależności od argumentów, INFO, SUMA.JEŻELI przy nierównych zakresach. Wadą tych funkcji jest to, że bardzo często się przeliczają i a to powoduje duże obciążenie procesora. Temat ten omówimy na podstawie przykładowych danych z rysunku nr 1.

rys. nr 1 — Przykładowe dane

Ogólnie jeśli parametry funkcji się nie zmieniają i wartości w komórkach, do których się odwołuje pozostają bez zmian, to taka funkcja się nie przelicza ponownie. Natomiast funkcje wymienione powyżej przeliczają się za każdym razem, kiedy naciśniemy klawisz F9. W tym wpisie opieram się na informacjach ze strony internetowej http://www.decisionmodels.com/calcsecretsi.htm Znajdziemy na tej stronie plik do pobrania (volatileFuncs.zip), który pozwoli ci przetestować tą ulotność wyżej wymienionych funkcji.

Funkcja INDEKS nie będzie się przeliczać, jeśli jej argumenty się nie zmienią. Jest funkcją stałą. A reszta funkcji z naszych przykładowych funkcji to funkcje nietrwałe. Użycie funkcji nietrwałej i jej ponowne przeliczenie spowoduje zmiany w całym arkuszu, jeśli dalej będziemy mieć odwołania do komórki z wynikiem z tej funkcji.

Przykładowo w komórce C12 mamy wynik z funkcji nietrwałej. W komórce niżej mamy formułę VBA, która odwołuje się do wyniku z funkcji nietrwałej (rys. nr 2).

rys. nr 2 — Formuła VBA zliczająca ilość przeliczeń

Aby zobaczyć jak działa funkcji VBA z komórki C13 musimy użyć skrótu klawiszowego Alt+F11. W danych mamy jedną modułową zmienną i dodajemy do niej liczbę 1 za każdym razem kiedy uruchomimy komputer (rys. nr 3).

rys. nr 3 — Okno formuły VBA

Zwracamy wynik z dodatkowymi obliczeniami, aby na pewno te wartości się nie zmieniły. Użyto tutaj operacji przyrównania (kiedy w VBA przyrównuje się dwie takie same wartości to zwraca wartość -1), więc aby otrzymać wynik bez zmian trzeba dodać 1. Na końcu mamy linijkę, która (skrót klawiszowy Ctrl+G) w oknie Immediate wypisuje informacje, w której komórce była uruchamiana ta funkcja. Można uruchomić okno Immediate za pomocą skrótu klawiszowego Ctrl+G lub z karty View wybrać opcję Immediate Window (rys. nr 4).

rys. nr 4 — Immediate window

W naszych przykładowych danych kolorem żółtym oznaczono funkcje nietrwałe. Kiedy naciśniemy klawisz F9, aby ponownie przeliczyć arkusz to wszystkie funkcje oznaczone kolorem żółtym zmienią wynik.

Podsumowując funkcje nietrwałe przeliczają się za każdym razem kiedy coś wpiszemy, np. wpiszemy w dowolną komórkę słowo Tekst i zatwierdzimy Enterem, to funkcje nietrwałe się przeliczą. Zrobią to przy każdej zmianie danych, nawet takich do których one nie mają odwołania. Każde nasze działanie w Excelu spowoduje ich ponowne przeliczenie.

Ciekawostką jest, że funkcja SUMA.JEŻELI również może być nietrwała ale tylko w sytuacji kiedy zakresy, do których się odwołujemy nie są ze sobą tożsame – nie są tej samej długości (rys. nr 5).

rys. nr 5 — Różne zakresy dla funkcji LICZ.JEŻELI

W naszym przykładzie argument Zakres ma pięć komórek, a drugi argument po którym sumujemy ma tylko jedną komórkę.

Dodatkowo pamiętajmy, że każda formuła, która odwołuje się do funkcji ulotnej, będzie przeliczana, ponieważ komórka do której się odwołuje uległa zmianie.


Właśnie dodałem mój kurs o Power BI Desktop firmy Microsoft na Udemy.com.
W związku z tym, możesz dostać ten kurs w promocyjnej Cenie Na Start za zaledwie 34,99 PLN.
To najniższa cena jaką mogę ustawić na platformie edukacyjnej Udemy!

Kurs Power BI Desktop to:
- Ponad 6 godziny nagrań wideo, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki pobierania, łączenia i analizy danych, a na koniec ich wizualizacji.
- Pliki do pracy razem z filmami.
- Dożywotni dostęp.
- Elektroniczny certyfikat ukończenia

Spis treści kursu o PowerBI Desktop:

Kurs jest podzielony na 6 rozdziałów, które pozwolą Ci wejść w tematykę analizy i wizualizacji danych za pomocą odpowiednio stworzonych zapytań i relacji w PowerBI Desktop.

  1. Wstęp do aplikacji PowerBI Desktop i jej możliwości
  2. Tworzenie i modyfikowanie zapytań (pobieranie danych)
  3. Modelowanie danych w PowerBI Desktop
  4. Wizualizacja danych i tworzenie raportów
  5. Usługa internetowa
  6. PowerBI Pro — kilka słów o płatnej części usługi PowerBI

Wejdź na stronę kursu PowerBI Desktop i zobacz szczegóły kursu
oraz udostępnione do podglądu filmy,
żeby przekonać się czy to kurs dla Ciebie.