0
0 Produkty w koszyku

No products in the cart.

Rys. nr 4 – tabelka zsumowanych danych Sprzedaży i Premii dla poszczególnych grup

ten rysunek przedstawia tabelkę zsumowanych danych Sprzedaży i Premii dla poszczególnych grup