0
0 Produkty w koszyku

No products in the cart.

 W tym poście nauczymy się jak przedstawić na wykresie kolumnowym skumulowanym zgrupowaną sprzedaż / premię po poszczególnych działach / zespołach, ale z dodatkowym podziałem na konkretnych sprzedawców. Chcemy z wykresu uzyskać informację jaki udział w sprzedaży mają poszczególni sprzedawcy.

Zadanie to wykonamy na podstawie przykładowych danych z rysunku nr 1.

Rys. nr 1 – przykładowe dane

W poradzie nr 385 ( https://exceliadam.pl/excel/excel-wykres-zgrupowane-dane-po-zespolach-porada-385 ) omawialiśmy podobny wykres grupowany, na którym została przedstawiona sprzedaż z uwzględnieniem poszczególnych zespołów. Wtedy wystarczyło mieć tak przygotowane dane jak na rys. nr 1. Niestety do wykresu, jaki chcemy stworzyć w tym poście musimy te dane odpowiednio zmodyfikować, przedstawić dane w inny sposób – z podziałem na poszczególne grupy (rys. nr 2).

Rys. nr 2 – odpowiednio przygotowane dane w osobnej tabeli

 Musimy dane pogrupować w sprzedaż i premię dla poszczególnych zespołów. W tym celu wykorzystamy funkcję JEŻELI, czyli test logiczny. Pierwszym argumentem funkcji jest test_logiczny, w którym musimy sprawdzić czy symbol grupy z kolumny B zalicza się do aktualnie rozpatrywanej grupy. Zapis tego testu powinien wyglądać następująco: B2="A". Drugi argument funkcji to wartość_jeżeli_prawda, czyli wartość jaką chcemy uzyskać jeśli powyższy warunek jest spełniony. Chcemy tutaj otrzymać wartości z kolumny Sprzedaż (C2). Trzeci argument funkcji to wartość_jeżeli_fałsz, czyli to, co chcemy otrzymać jeśli warunek nie jest spełniony. W tej sytuacji chcemy otrzymać pusty ciąg znaków (zapis ""), ale dla wykresu odpowiedniejsza będzie wartość 0 (zero). Zapis całej formuły powinien wyglądać następująco:

=JEŻELI(B2="A";C2;0)

Powyższą formułę zatwierdzamy i przeciągamy na wiersze poniżej w kolumnie F. Otrzymamy wyniki przedstawione na rys. nr 3.

Rys. nr 3 – wyniki funkcji JEŻELI dla Sprzedaży

Jak widać na rysunku powyżej mamy wstawioną konkretną wartość tylko w sytuacji, kiedy warunek testu logicznego jest spełniony (wyniki dla zespołu A).

Analogiczny test logiczny musimy zrobić dla wartości Premii. Pierwszy argument funkcji będzie taki sam jak dla Sprzedaży (B2="A"). Jeśli warunek jest spełniony, to tym razem chcemy otrzymać wartość z kolumny D (Premia). Jeśli warunek nie zostanie spełniony, chcemy otrzymać wartość 0 (zero). Jeżeli komórka z wartością premii jest pusta, to Excel wstawi nam automatycznie wartość 0 (zero). Zapis funkcji powinien wyglądać następująco:

=JEŻELI(B2="A";D2;0)

Powyższą formułę zatwierdzamy i kopiujemy na wiersze poniżej. Otrzymamy wyniki przedstawione na rys. nr 4.

Rys. nr 4 – wyniki funkcji JEŻELI dla Premii

Pozostałe zespoły obliczamy w analogiczny sposób, z tą różnicą, że rozpatrujemy test logiczny dla poszczególnych nazw grup, czyli B i C. Tak przygotowane dane możemy zaznaczyć, następnie rozwijamy ikonkę wykresu kolumnowego (punkt 2 na rys. nr 5) z karty Wstawianie (punkt 1) i wybieramy ikonkę wykresu skumulowanego kolumnowego (punkt 3).

Rys. Nr 5 – wstawianie wykresu kolumnowego skumulowanego

Otrzymamy automatycznie wstawiony wykres kolumnowy skumulowany przedstawiony na rys. nr 6.

Rys. nr 6 – automatycznie wstawiony wykres kolumnowy skumulowany

Pozostaje nam odpowiednio ten wykres zmodyfikować, ponieważ nie mamy jeszcze na nim wszystkich informacji. Przede wszystkim zamiast kategorii na wykresie mamy wartości 1, 2, 3 itd. Tą informację chcemy zastąpić nazwami sprzedawców. Z tego względu wybieramy polecenie Zaznacz dane z karty Projekt wykresu (rys. nr 7).

Rys. nr 7 – polecenie Zaznacz dane

Otworzy nam się okno Wybierania źródła danych, gdzie w polu Etykiety osi poziomej (kategorie) zmieniamy dane za pomocą przycisku Edytuj (rys. nr 8).

Rys. nr 8 – Edycja kategorii (etykiet osi poziomej na wykresie)

Po kliknięciu przycisku Edytuj, otworzy nam się okienko Etykiet osi, w którym musimy zaznaczyć nowe etykiety. Zaznaczamy kolumnę A danych o nazwie Sprzedawca z pierwszej tabeli (rys. nr 9).

Rys. nr 9 – okienko Etykiet osi

Zaznaczenie danych zatwierdzamy przyciskiem OK. Excel wróci do okna Wybierania źródła danych (rys. nr 10).

Rys. nr 10 – okno Wybierania źródła danych, po zmianie kategorii

Jak widać na rys. powyżej już przed zatwierdzeniem danych, zmiany zostały wprowadzone na wykresie. Zamiast wartości 1, 2, 3 itd. mamy nazwy poszczególnych sprzedawców.

Jednak nam nie do końca na tym zależało, naszym celem było, aby Sprzedawcy stali się legendą, czyli serią danych. Wygodniej nam pokazać dane rozpisane w takiej orientacji, aby później przejść do tej, której potrzebujemy. W tym celu wystarczy użyć przycisku Przełącz wiersz/ kolumnę (zaznaczone zieloną ramką na rys. nr 10). Działanie takie sprawi, że serie danych na wykresie staną się kategoriami i odwrotnie. Po zatwierdzeniu zmian przyciskiem OK otrzymamy wykres przedstawiony na rys. nr 11.

Rys. nr 11 – wykres po zamianie serii danych z kategoriami

W kolejnym kroku powinniśmy zadbać o zmianę tytułu. W tym celu klikamy dwukrotnie na pole Tytuł wykresu i wpisujemy "Podsumowania Sprzedaży i Premii dla Sprzedawców". Następnie możemy zadbać o odpowiednie odstępy między kolumnami, czyli zaznaczamy dowolną serię danych i korzystając ze skrótu klawiszowego Ctrl+1, otwieramy panel boczny Formatowanie serii danych. W Opcjach serii zmieniamy Szerokość odstępu na np. 100%. Nie możemy tutaj ustawić Nakładania serii, ponieważ jest to wykres skumulowany (rys. nr 12).

Rys. nr 12 – ustawienie szerokości odstępu między kolumnami

Otrzymamy wykres przedstawiony na rys. nr 13.

Rys. nr 13 – wykres po zmianie tytułu i szerokości odstępu między kolumnami

Książka Mistrz Excela + promo na 35 urodziny

Chcę Cię poinformować, że w końcu udało mi zebrać środki i dopiąć wszystkich formalności, żeby powstało II wydanie mojej książki Mistrz Excela (zostałem wydawcą)
II wydanie jest wzbogacone o rozdział (nr 22) wprowadzający w genialny dodatek (Power Query) do Excela służący do pobierania, łączenia i wstępnej obróbki danych z wielu źródeł.

Książka Mistrz Excela to historia Roberta, który musi poznać dobrze Excela na potrzeby nowej pracy. Książka jest napisana w formie rozmów Roberta z trenerem, dzięki temu jest przystępniejsza w odbiorze niż standardowe książki techniczne pisane językiem "wykładowym".

Rozmowy zostały podzielone na 22 tematyczne rozdziały, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki Excela. Robert zaczyna naukę od poznania ciekawych aspektów sortowania i filtrowania danych w Excelu, przechodzi przez formatowanie warunkowe, tabele przestawne, funkcje wyszukujące i wiele innych tematów, by na koniec poznać wstępne informacje o VBA i Power Query.
A wszystko to na praktycznych przykładach i z dużą ilością zdjęć.

Żebyś mógł śledzić postępy Roberta, do książki dołączone są pliki Excela, na których pracuje Robert.

Aktualnie w promocji urodzinowej możesz mieć Mistrza Excela w obniżonej cenie, jeśli tylko wpiszesz kod 35URODZINY
https://exceliadam.pl/produkt/ksiazka-mistrz-excela

Na powyższej stronie znajdziesz dokładniejszy opis książki, opinie osób, które kupiły I wydanie oraz podgląd pierwszego rozdziału książki, żeby upewnić się, czy forma rozmów przy nauce Excela jest dla Ciebie.
Jeśli książka Ci się spodoba poinformuj o niej swoich znajomych. 

W ramach promocji na moje 35 urodziny możesz też mieć każdy z moich kursów wideo na Udemy za zaledwie 35 zł. Linki do kursów zamieszczam poniżej. W każdym kursie są udostępnione filmy do podglądu, byś mógł się przekonać czy dany kurs jest dla Ciebie.

Power Query
https://www.udemy.com/course/mistrz-power-query/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Excela
https://www.udemy.com/mistrz-excela/?couponCode=35URODZINY

Dashboardy
https://www.udemy.com/course/excel-dashboardy/?couponCode=35URODZINY

Mistrz Formuł
https://www.udemy.com/course/excel-mistrz-formul/?couponCode=35URODZINY

VBA
https://www.udemy.com/course/excel-vba-makra/?couponCode=35URODZINY

Microsoft Power BI
https://www.udemy.com/course/power-bi-microsoft/?couponCode=35URODZINY

Książka Mistrz Excela reklama