W tym poście zajmiemy się zagadnieniem tworzenia niewidzialnego tekstu. Możemy również stworzyć niewidzialne wartości takie jak liczby, wartości logiczne.

Czasami potrzebujemy checkboxów (okien wyboru), które mają połączenie z dowolną komórką, u nas z komórką $B$1. Możemy to sprawdzić Klikając na komórkę prawym przyciskiem myszy, w podręcznym menu wybieramy Formatuj formant. Otworzy nam się okno Formatowanie formantu, w którym mamy podane do jakiej komórki odwołuje się nasz checkbox (rys. nr 1a i 1b).

rys. nr 1a — Formatuj formant
rys. nr 1b — Okno Formatowania formantu

W zależności od stanu zaznaczenia checkboxa, w komórce B1 pojawia się wartość logiczna PRAWDA lub FAŁSZ (rys. nr 2)

rys. nr 2 — Wartość logiczna PRAWDA lub FAŁSZ

Nie chcemy, aby ta wartość logiczna wyświetlała się docelowemu użytkownikowi, więc musimy ją ukryć. Możemy to zrobić na dwa sposoby. Pierwszy i zarazem najłatwiejszy sposób polega na zmianie koloru czcionki na taki sam jak wypełnienie komórki. Wystarczy w karcie Narzędzia główne rozwinąć kolory czcionek (rys. nr 3)

rys. nr 3 — Zmiana koloru trzcionki

W efekcie otrzymujemy czystą komórkę, ale wiemy, że tam dalej jest wartość, która jest po prostu niewidoczny ze względu na taki sam kolor jak wypełnienie komórki. W pasku formuły możemy zobaczyć ukryty tekst (rys. nr 4)

rys. nr 4 — Pole formuły

Ma to taką wadę, że jeśli zmienimy kolor wypełnienia komórki, tekst znowu stanie się widoczny. Metoda ta jest skuteczna, bo nieświadomy użytkownik nie zainteresuje się wizualnie pustą komórką.

Jeżeli będziemy chcieli użyć tej komórki do jakiejś funkcji to odwołanie do niej zadziała, mimo że jest niewidoczna (rys. nr 5)

rys. nr 5 — Odwołanie do komórki z niewidocznymi danymi

Drugim sposobem stworzenia niewidzialnego tekstu jest użycie Formatowania liczbowego niestandardowego. Pokażemy to na danych z rysunku nr 6.

rys. nr 6 — Przykładowe dane

Zaznaczamy komórki, które mają być niewidoczne i używając skrótu klawiszowego Ctrl + 1, otwieramy okno Formatowanie komórek, następnie na zakładce Liczby wybieramy Kategorię formatowania Niestandardowe, a w pole Typ wpisujemy trzy średniki (;;;) — rys. nr 7

rys. nr 7 — Okno Formatowanie komórek

Można powiedzieć, że nie formatujemy w ogóle naszych danych, bo nie dajemy żadnego kodu. Trzy średniki oddzielają 4 sekcje formatowania – dodatnią,ujemną, zerową i tekstową. Kiedy nie przypisujemy im formatowania, Excel pokaże nam wynik jako nic, nie będzie widać żadnych wartości w zaznaczonych komórkach. Zawartość tych komórek jest niewidoczna dla użytkownika, ale odwołanie do nich zadziała (rys. nr 8).

rys. nr 8 — Odwołanie do komórek z niewidocznymi danymi

Możemy użyć danych z tych niewidocznych komórek np. do wyświetlania nagłówków wykresów, czy w polach tekstowych. U nas użyliśmy do wyświetlenia pola tekstowego na kształcie (rys. nr 9)

rys. nr 9 — Pole tekstowe na kształcie

Do wyświetlenia nagłówka z rysunku nr 9 użyliśmy formuły = B8 & B9, czyli połączyliśmy tekst z dwóch komórek w jedną spójną całość, aby uzyskać tytuł naszego pola tekstowego. Drugie rozwiązanie jest lepsze, ponieważ zmiana koloru wypełnienia komórki nie wpływa na widoczność wartości wpisanych w tak sformatowane komórki.

Podsumowując, ukrywamy dane, kiedy nie chcemy, żeby były widoczne w danym miejscu, ale nadal możemy się do nich odwołać w formułach i funkcjach. Pierwszy sposób – łatwiejszy, polega na zmianie koloru czcionki w komórce na kolor wypełnienia komórki. Drugi natomiast polega na zmianie formatowania na niestandardowe. Ważne jest, że w obu sposobach dane te, mimo iż nie są widoczne, są przechowywane, czyli możemy się do nich odwołać np. w formułach, nagłówkach i polach tekstowych.


Właśnie dodałem mój kurs o Power BI Desktop firmy Microsoft na Udemy.com.
W związku z tym, możesz dostać ten kurs w promocyjnej Cenie Na Start za zaledwie 34,99 PLN.
To najniższa cena jaką mogę ustawić na platformie edukacyjnej Udemy!

Kurs Power BI Desktop to:
- Ponad 6 godziny nagrań wideo, które krok po kroku wprowadzają Cię w tajniki pobierania, łączenia i analizy danych, a na koniec ich wizualizacji.
- Pliki do pracy razem z filmami.
- Dożywotni dostęp.
- Elektroniczny certyfikat ukończenia

Spis treści kursu o PowerBI Desktop:

Kurs jest podzielony na 6 rozdziałów, które pozwolą Ci wejść w tematykę analizy i wizualizacji danych za pomocą odpowiednio stworzonych zapytań i relacji w PowerBI Desktop.

  1. Wstęp do aplikacji PowerBI Desktop i jej możliwości
  2. Tworzenie i modyfikowanie zapytań (pobieranie danych)
  3. Modelowanie danych w PowerBI Desktop
  4. Wizualizacja danych i tworzenie raportów
  5. Usługa internetowa
  6. PowerBI Pro — kilka słów o płatnej części usługi PowerBI

Wejdź na stronę kursu PowerBI Desktop i zobacz szczegóły kursu
oraz udostępnione do podglądu filmy,
żeby przekonać się czy to kurs dla Ciebie.