Rys. nr 9 – nowa karta związana z uruchomionym dodatkiem

ten rysunek przedstawia nowa karta związana z uruchomionym dodatkiem