Rys. nr 8 – Nowy dodatek na liście dostępnych dodatków Excela

ten rysunek przedstawia nowy dodatek na liście dostępnych dodatków Excela