Rys. nr 6 – okno dostępnych dodatków

ten rysunek przedstawia okno dostępnych dodatków