Rys. nr 4 – polecenie Opcje

ten rysunek przedstawia polecenie Opcje